Souvenirpriset till Jämtälgen
Det ståtliga djuret på bilden korades av en samstämmig skara bedömare till det bästa förslaget i ÖP:s pristävling: Den bästa jämtlands- souveniren.

Enhällig jury valde JÄMTÄLGEN
       SOUVENIR-priset till Östersund

<< tillbaka

- Östersunds-Postens souvenirpristävling för Jämtland avgjordes på tisdagskvällen då juryn samlades för att bedöma nära ett hundratal förslag som inströmmat. Segrarpriset 300 kr. beslöt juryn att tillerkänna reklamtecknaren Kalle Berglund, Östersund, vars bidrag till tävlingen enhälligt karaktäriserades som det bästa. Segrarförslaget utgörs av en stiliserad älg i trä, som helt avviker från vad marknaden tidigare visat. Den är tillverkad i fyra storlekar.

Kalle Berglund: Jämtälgens Skapare   Juryn gav hedersomnämnande åt fabrikör Carl Roos, Hammerdal, för det originella material, i vilket han presenterade en rolig samling björnar. De var tillverkade av mossa i olika färger. Ett hedersomnämnande fick också Manne Göransson, Stockholm, som med utgångspunkt från bl.a. Överhogdalstapeten presterat en rad utomordentliga försök att anknyta en turistsouvenir i keramik till det kulturhistoriska.
  De många tävlingsbidragen blev föremål för bedömning av en jury bestående av teckningslärare Thorsten Lundberg, boktryckare Bo Berndtsson, båda Östersund, hr Enar Ström, Frösön, samt chefredaktör Sven Wallin, som representant för arrangören ÖP. Deras motivering till beslutet lyder:
  Juryns beslut att premiera Jämtälgen med första pris är enhälligt. Ehuru älgen är ett tema med många variationsmöjligheter har förslagsställaren med sitt anförande av densamma åstadkommit något som är en originell och samtidigt konstnärlig lösning

<< tillbaka