Karin och Marcus Hindborg
Att nu år tjugohundraett försöka spå
vad som skall hända alla dessa fem.
Vi kan bara önska dem att lycka få,
som lämnat har sitt barndomshem.
Likt fågelungar har de flaxat ur sitt bo
Ja Marcus har ju redan tagit steget,
att redan två år gått är svårt att tro
sen´han och Karin bildade sitt eget.
Rebecka är nu ensam kvar där hemma,
vad sedan händer är en annan femma!

Här välkomnas Karin Malm
in i familjen Hindborg av Marcus
Är Du nyfiken på kyssens betydelse
klicka då på Cyrano de Bergerac!
<< tillbaka
Marcus
Erika
Teresa
Camilla
Rebecka