Fascinerande Figurer:
  Jämt-älgen samt
  Härjedalsbjörnen:
  1955, tillverkades i
  furu i ca 250,000 ex
  till ca 1970.   Omar Khayyam -
  tusentalspoet
  Cyrano de Bergerac -
  romantiker
  Alf Henriksson -
  poet och författare
Min älskade Rut

Gerhard Hennings Figuriner

 

Commedia DellŽarte