Gustav Vasa

Han höjde upprorsfanan emot dansken, efter väl fullbordat "Vasalopp".
Nu Gustav Vasa ilar, snabbt och lätt till Svea rikes högsta topp.
Kristian den andre, Danmarks kung, gav han en kastad handske.
Hansans flotta ifrån Lübeck hjälpte gärna till att driva ut de danske.
Då var han fyllda tjugofem, kraftfull, mycket viljestark, trots ung.
den sjätte juni femtonhundratjugotre, valdes han till Sveriges kung.

Av den katolska kyrkan, oerhört förmögna, tog han snart all loven.
drog både mark och silver ifrån prästen, biskopen och påven.
När Gustav Vasa irriterad blev, humöret allt som oftast tröt.
Då fick både ryss och upprorsmakare känna hur han näven knöt.
Ja mot Deckefejdens upprorsmän var kung Vasa hård som fan'.
han gjorde dock med tiden, trilsken katolik till stillsam lutheran.

Tre drottningar han äktade, tyska Katarina och Leijonhufvud Margareta,
Katarina Stenbock vid sjutton år, blev Gustavs sista kvinna. - Så de heta.
Svag för snask, han som sjuk och gammal konung utav tandvärk led,
detta gjorde honom självklart både sur och knarrig, ilsket vred.
År fyrtifyra Sveriges kungamakt i arv han gav till sina Vasasöner,
femtonhundrasexti han som sextifyraåring dör, trots prelaters böner.

Låna "Våra Kungar" på Stockholms stadsbibliotek!

<< tillbaka  
 

Våra Kungar